Om

Rum For trivsel er en virksomhed, der har som sit primære formål at hjælpe voksne og børn til en bedre trivsel.

Der tilbydes en variation af metoder og tilgange, for derved at kunne matche den enkeltes behov bedst muligt.

Fælles for alle metoder er, at de tager deres teoretiske afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi og med alle metoder arbejdes der ”nedefra og op” i nervesystemet.

Om vi er voksne eller børn, så har vi alle det til fælles, at vores chok og traumer lagres i vores kropsvæv og i vores fysiske erindring – såvel som i vores psykiske. Således foregår al behandlingsarbejde hos Rum For trivsel ud fra en holistisk tilgang for at sikre det bedst mulige resultat for klienten – både på kort og på lang sigt.