Malene Schiøtz

Jeg hedder Malene Schiøtz. Jeg er født i 1974 og arbejder med børn, voksne og familier.

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer i 2001, og har efterfølgende uddannet mig til psykoterapeut.

Jeg har en PD i psykologi. En 4 årig neuroaffektiv psykoterapeutuddannelse fra PUC og er uddannet theraplayterapeut gennem Theraplay Danmark. (igangværende certificering).

Jeg har en efteruddannelse som certificeret Core Dynamics Coach hos Coach2Manage www.core-dynamics-coaching.dk og en efteruddannelse som certificeret relationel biologisk traumeterapeut hos Ulla Rung Weeke www.skolenforpsykosomatik.dk

I mit arbejde med både børn, voksne og familier er jeg optaget af de ordløse processer og hvordan vi via dem kan genoprette misafstemninger og genvinde trivsel.

Jeg tror på at trivsel opstår indefra, og at vi som mennesker udvikler os i samspil og dynamik med andre nervesystemer.

Jeg faciliterer udvikling for både krop og hjerne og har troen på at vi gennem de dybere hjernelag får mulighed for at genoprette tilstande i vores kroppe som kognitiv terapi alene ikke kan afhjælpe.

I mit arbejde med familier er mit afsæt Theraplay – og mit udgangspunkt er at familiens voksne er inddraget i terapiarbejdet med barnet – da trygge relationer har en afgørende betydning for et barns trivsel.

I de situationer, hvor jeg arbejder med barnet alene drejer det sig ofte om konkrete problemstillinger som f.eks. angst, mobning mm.

Når jeg laver terapiarbejde med voksne sondrer jeg mellem samtaleterapi og forskellige former for energi- og kropsarbejde. Hvilke metoder som benyttes sker på mine anbefalinger, men altid i samråd med klienten.

Læs mere om min faglige baggrund her