Imago Parterapi

Essensen af Imagoterapi

Imago handler om at skabe og styrke det følelsesmæssige bånd mellem dig og din partner ved at øge åbenheden, nærheden, samarbejdet og trygheden imellem jer.

Imago giver dig det bedste fra andre metoder og teorier

Imago-tilgangen er baseret på en teori og metode, der integrerer det bedste fra mange andre discipliner såsom udviklingspsykologi, socialpsykologi, narrativ psykologi, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, filosofi og spirituelle tankesystemer.

Imago hører hjemme inden for det relationelle paradigme. Her ses alt som forbundet. Livets struktur er relationel; Vi er – i kraft af andre.

Relationer i fokus

Det kan være uvant at tænke relationelt i en kultur, hvor individet og individuelle værdier har været altdominerende i et par hundrede år. Vi i lever i et samfund, hvor vi har vænnet os til at stræbe efter selvstændighed, uafhængighed og selvrealisering.

Imago og det relationelle paradigme vender alt dette på hovedet. Verden består af forbundne fænomener. Vi er dybt afhængige af hinanden, og vi bliver til dem, som vi har mulighed for at blive til, ved at indgå i relationer til andre mennesker, som betyder noget for os. At finde sit sande selv kan kun ske gennem at engagere sig empatisk i andre mennesker.

“Når jeg ser den anden ser jeg mig selv” sagde dialogfilosoffen Martin Buber. Ifølge ham finder al psykisk og åndelig udvikling sted i rummet mellem Jeg og Du.

Hvad kan Imago bruges til?

Imago har gennem mere end 30 år udviklet og finpudset en metode, der sætter relationen i centrum.

Metoden er effektiv i alle menneskelige sammenhænge, når man ønsker at løse konflikter, hvis man er fastkørt, eller hvis man vil fri af kaos.

Der er udviklet mange varianter af imagometoden, så den er brugbar i forskellige kontekster. Metoden kan benyttes i offentlig og private organisationer, i små eller store grupper, i familier og – frem for alt – i parforholdet.

Hvorfor bruges Imagometoden især i parforhold?

Imago bruges især i parforhold, fordi parforholdet er en unik arena for forandring og udvikling. Dette grunder sig i, at alle investerer deres dybeste drømme, håb og forventninger i et parforhold.

Da ønsket og behovet for nærhed og kontakt er så fundamentalt og stærkt, bliver sorgen og skuffelsen over ikke at få disse behov opfyldt tilsvarende intens. Set i et imagoperspektiv er det først nu, at muligheden opstår for at transformere relationen til et modent kærlighedsforhold.